Om Impact Week

HVA ER IMPACT WEEK?
Impact Week er en innovasjonsfestival som skal vise frem regionale innovasjonstiltak og inspirere til å skape vekst i regionen.

Gjennom en serie foredrag, workshops og sosiale arrangementer vil Impact Week vise hva som utgjør en forskjell for små og store som bor og jobber i regionen. Arrangementene holdes på ulike steder i Stavangerregionen 10. – 15. juni.

Kompetanse
Årets tema er prosjekter og tiltak som utgjør en forskjell for regionens kompetanse. Befolkningens kompetanse er en av regionens viktigste ressurser. Fremtiden vil kreve at vi tilegner oss ny kunnskap raskere og anvender ny lærdom i alle livets arenaer. Kompetanse inkluderer mer enn utdanning og skolegang, det handler om samarbeidet mellom utdanning, forsking og arbeidsliv og vår evne til å lære nye ting.

Godt over 1500 deltok på arrangementene under Impact Week 2016, som også fikk god pressedekning.

Impact Week arrangeres for tredje gang og Greater Stavanger er fasilitator. Tidligere tema har vært Den grønne skiftet (2015) og Innovasjon (2016).

Greater Stavanger er overbevist at vi gjennom å dele kunnskap og innsikter fra ulike ståsted om hva som utgjør en forskjell og kan bidrar til mer vekst i regionen. Formålet med Impact Week er å samle bedrifter, innovasjonsmiljø og kunnskapsmiljø for å stimulere til næringsutvikling i regionen.

greater stavanger

Greater Stavanger er initiativtaker til Impact Week, og jobber for å skape arbeidsplasser og verdiskapning i Stavanger-regionen.

Les mer på vår hjemmeside